سرنخ های فروش جدید ( New Leads Generated )

جادوبی دانشنامه سرنخ های فروش جدید ( New Leads Generated )

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

تعریف سرنخ های فروش جدید ( New Leads Generated ) :

این معیار تعداد سرنخ های فروش جدیدی که در طول یک دوره زمانی خاص به سیستم اضافه شده اند را نشان می دهد. معیار سرنخ های تازه ایجاد شده به تیم شما کمک می کند ارزش کمپین های بازاریابی را با پیگیری تعداد کل سرنخ هایی که از طریق تلاش های بازاریابی ایجاد شده اند بررسی و ارزیابی نمایند. و در صورتی که این شاخص پائین است برای بهبود و افزایش آن دست به کار شوید و چاره ای بیاندیشید.

فرمول :

کل مشتریان جدید اضافه شده در طول یک دوره گزارش گیری

مخاطب :

مدیر بازاریابی

شاخصیار جادوبی

عناوین مشترک و مشابه:

نرخ کلیک

نرخ مشتریان غیرفعال

نرخ تبدیل عضویت در خبرنامه

مطالب پیشنهادی

درج دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

*

 logo-samandehi