منبع هر استخدام ( Source of Hire )

جادوبی دانشنامه منبع هر استخدام ( Source of Hire )
منبع هر استحدام ( Source of Hire )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

منبع هر استخدام ( Source of Hire ) چیست ؟

این شاخص نشان می دهد که کاندیدای شما از کدام منبع استخدام معرفی و جذب شده است. شما می توانید اثربخشی هر مرحله از استخدام را مانند : فرم تقاضای کار، مصاحبه، پیشنهاد و … پیگیری کنید.

نحوه ی محاسبه منبع هر استخدام ( Source of Hire ) :

شما می توانید منبع استخدام را به عنوان درصدی از استخدام های انجام گرفته از یک کانال یا منبع مانند : سایت های شغل یابی ، ارجاعات و پیشنهادات دیگران و … با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید.

کل تعداد کاندیداها و نامزدهای یک منبع خاص / تعداد استخدام = منبع هر استخدام

 

همچنین شما می توانید تعداد کل استخدام ها ، متقاضیان و یا مصاحبه شوندگان را در هر منبع استحدام پیگیری کنید.

مزایا :

منبع هر استخدام، بینش هایی برای شما به ارمغان می آورد که با کمک آن می توانید هزینه های شرکت را کاهش دهید، نحوه ی تخصیص بودجه بازاریابی و تبلیغات را درک کنید و روی ابزارها و برنامه هایی سرمایه گذاری کنید که قصد دارید از ان ها افرادی را استخدام کنید.

شاخصیار جادوبی

معایب :

گاهی اوقات منبع هر استخدام ممکن است در فرآیند استخدام جانبداری ایجاد کند. برای اجتناب از این مسئله، ردیابی منبع استخدام در هر مرحله از استخدام کارساز خواهد بود. به عنوان مثال : اگر شما چند کارمند خوب را از طریق یک استخدام کننده خاص، استخدام کردید، ممکن است همیشه به آن مراجعه کنید، در این صورت SOH، به نفع کارگزار یا استخدام کننده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. لذا ممکن است شرکت شما، استعدادهای دیگر منابع استخدامی دیگر را از دست بدهد.

همچنین برای تصمیم گیری بهتر ، بهتر است این شاخص را با شاخص های دیگر مانند زمان برای پر کردن پیگیری کنید.

نحوه ی بصری سازی :

در زیر چند نمونه از چگونگی نمایش منبع هر استخدام را در داشبورد منابع انسانی خود مشاهده کنید.

مطالب پیشنهادی

درج دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

*

 logo-samandehi