نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate )

جادوبی دانشنامه نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate ) چیست ؟

این شاخص بازدهی کارمندان استخدامی جدید را مورد ارزیابی قرار می دهد و میزان ترک کار استخدامی های جدید را در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. برخی از شرکت ها به استخدامی های دوره های آموزشی و یا درصد استخدامی های جدیدی که بعد از یک سال شرکت را ترک می کنند، نگاه می کنند و این شاخص را بر حسب این افراد می سنجند.

نحوه ی محاسبه نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate ) :

تعداد کل استخدامی ها در دوره زمانی تعیین شده / تعداد کارمندانی که شرکت را در دوره زمانی معین شده ترک کرده اند = نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید

شما می توانید با انجام برخی از فعالیت ها مانند : علمی کردن فرآیند استخدام ها، عدم جا به جایی کارمندان، نرخ خروج استخدامی های جدید شرکت خود را کاهش دهید.

مزایا :

پیگیری نرخ خروج استخدامی های جدید ، به شما در درک کارایی فرآیند استخدام تان کمک خواهد کرد. اگر نیروی استخدامی جدید دوره ی زمانی بیشتر در شرکت بماند، این بدان معناست که شما می توانید هزینه های خود را تحت کنترل نگه دارید و تمرکز بیشتری روی پرورش کارمندان موجود داشته باشید.

شاخصیار جادوبی

معایب :

تمرکز بر روی نرخ خروج از استخدامی های جدید، می تواند مانع توجه شما به روندهای حرکتی کارمندان با سابقه تر شما شود. به عنوان مثال اگر نرخ خروج شما در حال افزایش باشد ، این می تواند به شما نشان بدهد که مدیریت شما به آن اندازه ای که می تواند موثر نیست. لذا احتمالا می خواهید برخی از مسائل داخلی را شناسایی کرده و آن ها را پیگیری کنید.

نحوه ی بصری سازی :

در زیر چند نمونه از چگونگی نمایش شاخص نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید را در داشبورد منابع انسانی خود مشاهده کنید.

مطالب پیشنهادی

درج دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

*

 logo-samandehi