نسبت کارکنان دائمی به فریلنسر ( Permanent to Freelance Staff Ratio ) - جادوبی