دسته: شاخص‌ها

دانشنامه شاخص‌ها فروش

نرخ ناخالص رویگردانی درامد مکرر ماهانه (Gross MRR Churn Rate)

نرخ ناخالص رویگردانی درامد مکرر ماهانه (Gross MRR Churn Rate) چیست ؟
این شاخص درآمد از دست رفته در ماه که بر اثر لغو خرید محصول یا کاهش حساب و اشتراک بوده است را اندازه گیری می کند. این شاخص زیان کلی شرکت را محاسبه

بیشتر بخوانید

شاخص‌ها فروش

زمان پاسخ به سرنخ فروش ( Lead Response Time )

زمان پاسخ به سرنخ فروش ( Lead Response Time ) :

زمان پاسخ به سرنخ فروش ، متوسط زمانی که یک نماینده فروش برای پیگیری و شناسایی سرنخ های فروش صرف می کند. اگر شمابرای محاسبه این شاخص، میانگین زمان پیگیری و شناسایی سرنخ

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

نرخ تبدیل سرنخ فروش ( Lead Conversion Rate )

نرخ تبدیل سرنخ فروش ( Lead Conversion Rate ) چیست؟
این شاخص مقدار سرنخ فروشی پس از عبور از قیف فروش شما به مشتری تبدیل شده اند را اندازه گیری می کند. این شاخص بینش خوبی در مورد مفید بودن فعالیت های تیم بازاریابی و

بیشتر بخوانید
فعالیت نماینده فروش ( Activity Per Rep )

دانشنامه شاخص‌ها فروش

فعالیت نماینده فروش ( Activity Per Rep )

فعالیت نماینده فروش ( Activity Per Rep ) چیست ؟
این شاخص تعداد کل کارها یا فعالیت هایی که یک نماینده فروش در یک دوره ی زمانی مشخص تکمیل می کند را اندازه گیری می کند. این فعالیت ها می تواند شامل تماس های تلفنی

بیشتر بخوانید
میانگین زمان چرخه فروش ( Average Sales Cycle Length )

دانشنامه شاخص‌ها فروش

میانگین زمان چرخه فروش ( Average Sales Cycle Length )

میانگین زمان چرخه فروش ( Average Sales Cycle Length ) چیست ؟

متوسط زمانی که طول می کشد تا نمایندگان شما به یک قرارداد فروش دست یابند را میانگین زمان چرخه فروش می گویند. به عبارت ساده تر این شاخص فاصله ی زمانی بین

بیشتر بخوانید

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نمره خالص ترویج کنندگان کارمندان ( Employee Net Promoter Score )

تعریف نمره خالص ترویج کنندگان کارمندان ( Employee Net Promoter Score ) :
این شاخص، روشی برای اندازه‌گیری میزان تمایل کارمندان به محل کار و پیشنهاد آن‌ها به دوستان و آشنایان برای استخدام در محل کارشان می باشد.
نحوه محاسبه نمره خالص ترویج کنندگان کارمندان ( Employee Net Promoter Score ) :

در این شاخص از کامندان این

بیشتر بخوانید
نرخ تکمیل فرم درخواست کار ( Application Completion Rate )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نرخ تکمیل فرم درخواست کار ( Application Completion Rate )

نرخ تکمیل فرم درخواست کار ( Application Completion Rate ) :
برای اغلب متقاضیان کار، فرآیند استخدام با تکمیل فرم درخواست کار آنلاین شما آغاز خواهد شد. این شاخص به شما می گوید که چه تعداد از متقاضیان کار، فرآیند استخدام را تا انتها پیش می

بیشتر بخوانید
نرخ ورود به مرحله n برای استخدام ( Yield Ratio )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نرخ ورود به مرحله n برای استخدام ( Yield Ratio )

نرخ ورود به مرحله n برای استخدام ( Yield Ratio ) :
این شاخص نشان می دهد که چه تعداد از متقاضیان استخدام از یک مرحله از فرایند استخدام به مرحله دیگر عبور می کنند. معمولا برای اندازه گیری میزان استخدام داوطلبان از تعداد کل فرم

بیشتر بخوانید
هزینه هر استخدام ( Cost per Hire )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

هزینه هر استخدام ( Cost per Hire )

هزینه هر استخدام ( Cost per Hire ) :
استخدام هر فرد جدید برای کسب و کارتان چقدر هزینه به دنبال دارد.

نحوه ی محاسبه هزینه هر استخدام ( Cost per Hire ) :
به منظور پیگیری شاخص هزینه هر استخدام ، شما باید

بیشتر بخوانید
منبع هر استحدام ( Source of Hire )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

منبع هر استخدام ( Source of Hire )

منبع هر استخدام ( Source of Hire ) چیست ؟
این شاخص نشان می دهد که کاندیدای شما از کدام منبع استخدام معرفی و جذب شده است. شما می توانید اثربخشی هر مرحله از استخدام را مانند : فرم تقاضای کار، مصاحبه، پیشنهاد و …

بیشتر بخوانید

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate )

نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate ) چیست ؟

این شاخص بازدهی کارمندان استخدامی جدید را مورد ارزیابی قرار می دهد و میزان ترک کار استخدامی های جدید را در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. برخی

بیشتر بخوانید
زمان پر کردن ( Time to Fill )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

زمان پر کردن ( Time to Fill )

زمان پر کردن ( Time to Fill )  چیست ؟

این شاخص مقدار زمان لازم برای پر کردن موقعیت کاری در یک شرکت و یا سازمان را اندازه گیری می کند.

نحوه ی محاسبه زمان پر کردن ( Time to Fill )

بیشتر بخوانید
 logo-samandehi