دسته: دیجیتال مارکتینگ

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

آگاهی برند ( Brand Awareness )

آگاهی برند ( Brand Awareness ) چیست ؟
شاخص آگاهی برند به شما نشان می دهد که مصرف کننده به چه میزان از برند و محصولات مرتبط شما آگاهی دارد. ایجاد آگاهی از برند، یکی از گام های کلیدی در ترویج و بازاریابی یک محصول است.

بیشتر بخوانید
بازگشت سرمایه بازاریابی ( Marketing Return On Investment )

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

بازگشت سرمایه بازاریابی ( Marketing Return On Investment )

بازگشت سرمایه بازاریابی ( Marketing Return On Investment ) چیست؟
معیار بازگشت سرمایه بازاریابی مشخص می کند که یک کمپین بازاریابی در مقایسه با هزینه های صرف شده برای اجرایش، چه میزان درآمد ایجاد کرده است به عبارت ساده تر نشان دهنده ی میزان سود

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

فروش افزایشی

تعریف فروش افزایشی :
سنجه فروش افزایشی، تلاش های بازاریابی برای افزایش درامد ناشی از فروش را اندازه گیری می کند. این شاخص، بر روی ارتباط نزدیک بین فروش و بازاریابی تاکید دارد و نشان می دهد سازمان ها چگونه می توانند از این رابطه سود

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

تعداد کل بازدیدکنندگان

تعریف تعداد کل بازدیدکنندگان :
تعداد کل بازدیدکنندگان ، تعداد کاربرانی که از سایت یا صفحه شما بازدید کرده اند را نشان می دهد. این شاخص یک دید کلی درباره شهرت سایت شما در اختیارتان می‌گذارد.
فرمول :
;فرمول محاسبه همان تعداد کل بازدیدکنندگان منحصر

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

منابع ترافیکی وب سایت

تعریف منابع ترافیکی وب سایت :
این شاخص تعداد بازدید کنندگان وب سایت شما را از هر منبع ترافیکی مانند : ارجاع، جستجو و … اندازه گیری می کند. معیار منابع ترافیک وب، منابعی که بیشترین ترافیک را به سایت روانه کرده است را اندازه می گیرد

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

قیف خرید ( Purchase Funnel )

قیف خرید ( Purchase Funnel ) چیست؟
یکی از مفاهیم کلیدی تجارت الکترونیک، قیف خرید است که به نام قیف فروش نیز شناخته می شود. درک این مفهوم مرور خوبی از فرآیند جذب مشتری  به صورت آنلاین می دهد. در خرید آنلاین، فرآیند خرید شامل

بیشتر بخوانید
ارزش طول عمر مشتری ( LTV )

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

ارزش طول عمر مشتری ( Customer Lifetime Value )

ارزش طول عمر مشتری ( Customer Lifetime Value ) چیست ؟
این شاخص، ارزشی و یا سودی که یک مشتری در یک دوره زمانی مشخص برای کسب و کار شما خلق می کند را اندازه گیری می کند. این شاخص معمولا به صورت مخفف به

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

نرخ کلیک ( Click-Through Rate )

تعریف نرخ کلیک ( CTR ) :
نرخ کلیک در واقع درصدی از کاربران است که بعد از مشاهده ی تبلیغات و یا محتواهای شما در نتایج موتورهای جستجو، روی آن کلیک می کنند. هر چه تبلیغ و یا محتواهای شما بتواند نظر کاربران بیشتری به

بیشتر بخوانید
هزینه جذب مشتری ( CAC )

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

هزینه جذب مشترِی ( Customer Acquisition Cost )

هزینه جذب مشترِی (Customer Acquisition Cost) چیست ؟
هزینه جذب مشتری ( CAC )،  متوسط هزینه ای است که برای جذب یک مشتری می پردازدید. این شاخص شامل هزینه های بازاریابی، فروش و همچنین حقوق و مخارج مربوط به جذب و تبدیل یک بازدیدکننده به

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

نرخ پاسخ ( Response Rate )

تعریف نرخ پاسخ ( Response Rate ) :
این نرخ تعداد کل مشتریانی را که به تلاش های سازمان شما جهت برقراری ارتباط پاسخ داده اند (چه مثبت چه منفی) را اندازه گیری می کند. معیار نرخ پاسخ به تیم شما کمک می کند تعامل کاربران را

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

نرخ تبدیل قیف فروش ( Funnel Conversion Rate )

تعریف نرخ تبدیل قیف فروش ( Funnel Conversion Rate ) :
این متریک به تیم کمک می کند که تاثیر فعالیت هایشان را در تبدیل مشتریان بالقوه به انجام اقدامات مورد نظر و حرکت دادن آن‌ها به سمت انتهای قیف فروش، درک و نظارت کافی داشته

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

مشتریان جذب شده با بازاریابی ( Marketing Originated Customers )

تعریف مشتریان جذب شده با بازاریابی ( Marketing Originated Customers ) :
این معیار تعداد کل مشتریانی که به طور مستقیم توسط تیم بازاریابی جذب شده اند را نشان می دهد. این معیار خاص به تیم و باقی شرکت دید خوبی در مورد تعداد مشتریانی که

بیشتر بخوانید