دسته: دیجیتال مارکتینگ

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

آگاهی برند

تعریف آگاهی برند :
شاخص آگاهی برند به شما نشان می دهد که نام تجاری شما به چه میزان در شبکه های اجتماعی و… پیگیری می شود.
آگاهی از برند از جمله مواردی است که برای هر کسب وکاری حائز اهمیت است، چرا که هرچه

بیشتر بخوانید
بازگشت سرمایه بازاریابی ( Marketing Return On Investment )

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

بازگشت سرمایه بازاریابی ( Marketing Return On Investment )

بازگشت سرمایه بازاریابی ( Marketing Return On Investment ) چیست؟
معیار بازگشت سرمایه بازاریابی مشخص می کند که یک کمپین بازاریابی در مقایسه با هزینه های صرف شده برای اجرایش، چه میزان درآمد ایجاد کرده است به عبارت ساده تر نشان دهنده ی میزان سود

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

فروش افزایشی

تعریف فروش افزایشی :
سنجه فروش افزایشی، تلاش های بازاریابی برای افزایش درامد ناشی از فروش را اندازه گیری می کند. این شاخص، بر روی ارتباط نزدیک بین فروش و بازاریابی تاکید دارد و نشان می دهد سازمان ها چگونه می توانند از این رابطه سود

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

تعداد کل بازدیدکنندگان

تعریف تعداد کل بازدیدکنندگان :
تعداد کل بازدیدکنندگان ، تعداد کاربرانی که از سایت یا صفحه شما بازدید کرده اند را نشان می دهد. این شاخص یک دید کلی درباره شهرت سایت شما در اختیارتان می‌گذارد.
فرمول :
;فرمول محاسبه همان تعداد کل بازدیدکنندگان منحصر

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

منابع ترافیکی وب سایت

تعریف منابع ترافیکی وب سایت :
این شاخص تعداد بازدید کنندگان وب سایت شما را از هر منبع ترافیکی مانند : ارجاع، جستجو و … اندازه گیری می کند. معیار منابع ترافیک وب، منابعی که بیشترین ترافیک را به سایت روانه کرده است را اندازه می گیرد

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

قیف خرید

تعریف قیف خرید :
فرآیند کسب مشتری شما تجزیه و تحلیل می کند و به شما کمک می کند که بدانید مشتریان بالقوه چگونه با محصول و برند شما آشنا می شوند. مهم تر از همه این است که قیف خرید به شما کمک می کند

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

ارزش طول عمر مشتری

تعریف ارزش طول عمر مشتری :
این شاخص ، مقدار سود ناخالصی که از طریق مشتری در یک دوره زمانی برای کسب و کار شما ایجاد می شود را اندازه گیری می کند. درک ارزش کلی مشتری برای تیم بسیار مهم است. به کمک معیار ارزش طول

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

نرخ کلیک ( CTR )

تعریف نرخ کلیک ( CTR ) :
این شاخص بیانگر این موضوع است که سایت شما در نتایج موتورهای جستجو چند وقت یکبار کاربر را به کلیک و ناوبری صفحه ترغیب می کند. با اینکه رتبه بندی کلمات کلیدی نشان دهنده جایی است که صفحه در نتایج

بیشتر بخوانید
هزینه جذب مشتری ( CAC )

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

هزینه جذب مشترِی ( Customer Acquisition Cost )

هزینه جذب مشترِی (Customer Acquisition Cost) چیست ؟
هزینه جذب مشتری ( CAC )،  متوسط هزینه ای است که برای جذب یک مشتری می پردازدید. این شاخص شامل هزینه های بازاریابی، فروش و همچنین حقوق و مخارج مربوط به جذب و تبدیل یک بازدیدکننده به

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

نرخ پاسخ ( Response Rate )

تعریف نرخ پاسخ ( Response Rate ) :
این نرخ تعداد کل مشتریانی را که به تلاش های سازمان شما جهت برقراری ارتباط پاسخ داده اند (چه مثبت چه منفی) را اندازه گیری می کند. معیار نرخ پاسخ به تیم شما کمک می کند تعامل کاربران را

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

نرخ تبدیل قیف فروش ( Funnel Conversion Rate )

تعریف نرخ تبدیل قیف فروش ( Funnel Conversion Rate ) :
این متریک به تیم کمک می کند که تاثیر فعالیت هایشان را در تبدیل مشتریان بالقوه به انجام اقدامات مورد نظر و حرکت دادن آن‌ها به سمت انتهای قیف فروش، درک و نظارت کافی داشته

بیشتر بخوانید

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

مشتریان جذب شده با بازاریابی ( Marketing Originated Customers )

تعریف مشتریان جذب شده با بازاریابی ( Marketing Originated Customers ) :
این معیار تعداد کل مشتریانی که به طور مستقیم توسط تیم بازاریابی جذب شده اند را نشان می دهد. این معیار خاص به تیم و باقی شرکت دید خوبی در مورد تعداد مشتریانی که

بیشتر بخوانید