دسته: منابع انسانی

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نمره خالص ترویج کنندگان کارمندان ( Employee Net Promoter Score )

تعریف نمره خالص ترویج کنندگان کارمندان ( Employee Net Promoter Score ) :
این شاخص، روشی برای اندازه‌گیری میزان تمایل کارمندان به محل کار و پیشنهاد آن‌ها به دوستان و آشنایان برای استخدام در محل کارشان می باشد.
نحوه محاسبه نمره خالص ترویج کنندگان کارمندان ( Employee Net Promoter Score ) :

در این شاخص از کامندان این

بیشتر بخوانید
نرخ تکمیل فرم درخواست کار ( Application Completion Rate )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نرخ تکمیل فرم درخواست کار ( Application Completion Rate )

نرخ تکمیل فرم درخواست کار ( Application Completion Rate ) :
برای اغلب متقاضیان کار، فرآیند استخدام با تکمیل فرم درخواست کار آنلاین شما آغاز خواهد شد. این شاخص به شما می گوید که چه تعداد از متقاضیان کار، فرآیند استخدام را تا انتها پیش می

بیشتر بخوانید
نرخ ورود به مرحله n برای استخدام ( Yield Ratio )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نرخ ورود به مرحله n برای استخدام ( Yield Ratio )

نرخ ورود به مرحله n برای استخدام ( Yield Ratio ) :
این شاخص نشان می دهد که چه تعداد از متقاضیان استخدام از یک مرحله از فرایند استخدام به مرحله دیگر عبور می کنند. معمولا برای اندازه گیری میزان استخدام داوطلبان از تعداد کل فرم

بیشتر بخوانید
هزینه هر استخدام ( Cost per Hire )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

هزینه هر استخدام ( Cost per Hire )

هزینه هر استخدام ( Cost per Hire ) :
استخدام هر فرد جدید برای کسب و کارتان چقدر هزینه به دنبال دارد.

نحوه ی محاسبه هزینه هر استخدام ( Cost per Hire ) :
به منظور پیگیری شاخص هزینه هر استخدام ، شما باید

بیشتر بخوانید
منبع هر استحدام ( Source of Hire )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

منبع هر استخدام ( Source of Hire )

منبع هر استخدام ( Source of Hire ) چیست ؟
این شاخص نشان می دهد که کاندیدای شما از کدام منبع استخدام معرفی و جذب شده است. شما می توانید اثربخشی هر مرحله از استخدام را مانند : فرم تقاضای کار، مصاحبه، پیشنهاد و …

بیشتر بخوانید

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate )

نرخ خروج از خدمت استخدامی های جدید ( New Hire Turnover Rate ) چیست ؟

این شاخص بازدهی کارمندان استخدامی جدید را مورد ارزیابی قرار می دهد و میزان ترک کار استخدامی های جدید را در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. برخی

بیشتر بخوانید
زمان پر کردن ( Time to Fill )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

زمان پر کردن ( Time to Fill )

زمان پر کردن ( Time to Fill )  چیست ؟

این شاخص مقدار زمان لازم برای پر کردن موقعیت کاری در یک شرکت و یا سازمان را اندازه گیری می کند.

نحوه ی محاسبه زمان پر کردن ( Time to Fill )

بیشتر بخوانید
هزینه های آموزشی ( training expenses )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

هزینه های آموزشی ( training expenses )

هزینه های آموزشی ( training expenses ) چیست ؟
این معیار ، هزینه های آموزشی شما را پیگیری می کند.
نحوه ی محاسبه هزینه های آموزشی ( training expenses ) :

همچنین شما می توانید میزان بودجه آموزشی شرکت خود را با استفاده از

بیشتر بخوانید
نسبت کارکنان دائمی به کارکنان فریلنسر ( Permanent to Freelance Staff Ratio )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نسبت کارکنان دائمی به فریلنسر ( Permanent to Freelance Staff Ratio )

نسبت کارکنان دائمی به فریلنسر ( Permanent to Freelance Staff Ratio ) چیست؟
این شاخص نسبت کارکنان دائمی به فریلسنرها یا کارکنان پروژه ای را در کسب و کار شما محاسبه می کند.
نحوه ی محاسبه نسبت کارکنان دائمی به فریلنسر ( Permanent to Freelance Staff

بیشتر بخوانید
تعداد استخدام جدید در هر ماه ( New Starters per Month )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

تعداد استخدام جدید در هر ماه ( New Starters per Month )

تعداد استخدام جدید در هر ماه ( New Starters per Month ) چیست؟
این شاخص تعداد استخدام های جدید انجام شده در هر ماه را به مدیران اطلاع می دهد.
نحوه ی محاسبه تعداد استخدام جدید در هر ماه:

مزایا :
بررسی مستمر تعداد

بیشتر بخوانید
نسبت مرد به زن ( Male to Female Ratio )

دانشنامه شاخص‌ها منابع انسانی

نسبت مرد به زن ( Male to Female Ratio )

نسبت مرد به زن ( Male to Female Ratio ) چیست ؟
این شاخص نسبت کارکنان مرد و زن را در کسب و کار شما محاسبه می کند. شما با استفاده از این شاخص می توانید از مناسب بودن تنوع جنسیتی کارکنان تان اطمینان حاصل

بیشتر بخوانید
 logo-samandehi