دسته: فروش

دانشنامه شاخص‌ها فروش

نرخ ناخالص رویگردانی درامد مکرر ماهانه (Gross MRR Churn Rate)

نرخ ناخالص رویگردانی درامد مکرر ماهانه (Gross MRR Churn Rate) چیست ؟
این شاخص درآمد از دست رفته در ماه که بر اثر لغو خرید محصول یا کاهش حساب و اشتراک بوده است را اندازه گیری می کند. این شاخص زیان کلی شرکت را محاسبه

بیشتر بخوانید

شاخص‌ها فروش

زمان پاسخ به سرنخ فروش ( Lead Response Time )

زمان پاسخ به سرنخ فروش ( Lead Response Time ) :

زمان پاسخ به سرنخ فروش ، متوسط زمانی که یک نماینده فروش برای پیگیری و شناسایی سرنخ های فروش صرف می کند. اگر شمابرای محاسبه این شاخص، میانگین زمان پیگیری و شناسایی سرنخ

بیشتر بخوانید
فعالیت نماینده فروش ( Activity Per Rep )

دانشنامه شاخص‌ها فروش

فعالیت نماینده فروش ( Activity Per Rep )

فعالیت نماینده فروش ( Activity Per Rep ) چیست ؟
این شاخص تعداد کل کارها یا فعالیت هایی که یک نماینده فروش در یک دوره ی زمانی مشخص تکمیل می کند را اندازه گیری می کند. این فعالیت ها می تواند شامل تماس های تلفنی

بیشتر بخوانید
میانگین زمان چرخه فروش ( Average Sales Cycle Length )

دانشنامه شاخص‌ها فروش

میانگین زمان چرخه فروش ( Average Sales Cycle Length )

میانگین زمان چرخه فروش ( Average Sales Cycle Length ) چیست ؟

متوسط زمانی که طول می کشد تا نمایندگان شما به یک قرارداد فروش دست یابند را میانگین زمان چرخه فروش می گویند. به عبارت ساده تر این شاخص فاصله ی زمانی بین

بیشتر بخوانید
میزان تحقق اهداف خطوط فروش ( Pipeline Volume vs Goal )

دانشنامه شاخص‌ها فروش

میزان تحقق اهداف خطوط فروش ( Pipeline Volume vs Goal )

میزان تحقق اهداف خطوط فروش ( Pipeline Volume vs Goal ) چیست ؟

این شاخص به مقایسه هدف فروش خطوط مختلف با میزان فروش بدست آمده در هر خط می پردازد. این یک شاخص پیچیده است که ترکیبی از معیارهای دیگر فروش می باشد.

بیشتر بخوانید
نرخ تبدیل سرنخ های منتخب بازاریابی به فروش ( MQL to SQL Conversion Rate )

دانشنامه شاخص‌ها فروش

نرخ تبدیل سرنخ های منتخب بازاریابی به فروش ( MQL to SQL Conversion Rate )

نرخ تبدیل سرنخ های منتخب بازاریابی به فروش ( MQL to SQL Conversion Rate ) چیست ؟
سرنخ های منتخب بازاریابی که معمولا به آن ها MQL گفته می شود افرادی هستند که بیشتر از دیگران به محصول شما علاقه نشان داده اند ولی هنوز

بیشتر بخوانید
نرخ تبدیل سرنخ های منتخب فروش به مشتری

دانشنامه شاخص‌ها فروش

نرخ تبدیل سرنخ های منتخب فروش به مشتری ( SQL to Win Conversion Rate )

نرخ تبدیل سرنخ های منتخب فروش به مشتری ( SQL to Win Conversion Rate ) چیست ؟
سرنخ های منتخب فروش ( Sales Qualified Lead ) که به آن SQL نیز می گویند، افرادی هستند که تیم فروش، آن ها را برای پیگیری فروش مستقیم پذیرفته

بیشتر بخوانید
میانگین ارزش خرید ( Average Purchase Value )

دانشنامه شاخص‌ها فروش

میانگین ارزش خرید ( Average Purchase Value )

میانگین ارزش خرید ( Average Purchase Value ) چیست ؟
شاخص میانگین ارزش خرید به معنای میانگین هزینه (ریال) پرداخت شده در یک تراکنش برای محصول یا خدمت است. شما می توانید بسته به مدل کسب و کارتان و متوسط مدت قراردادتان این شاخص را

بیشتر بخوانید
 logo-samandehi