انواع نمودارها – ۲ (نمودارهای مقایسه ای)

جادوبی مجله جادوبی انواع نمودارها – ۲ (نمودارهای مقایسه ای)
نمودارهای مقایسه‌‌ای

بصری سازی مجله جادوبی

آشنایی با انواع نمودارها یکی از لازمه های استفاده ی صحیح از سرویس های داشبوردساز نظیر «جادوبی» است. در همین راستا قصد معرفی مهمترین نمودارها برای بصری سازی اطلاعات را داریم. همانطور که در پست «نمودارها، منحنی ها، دیاگرام ها و بصری سازی» گفته شد، نمودارها به سه دسته تقسیم بندی می شوند. مبنای این دسته بندی هدف استفاده از نمودار است:

الف) نمودارهای مقایسه ای؛ برای مقایسه بین دو متغیر (یا بیشتر) به کار می روند.

ب) نمودارهای پراکندگی؛ پراکندگی داده ها را بر روی یک صفحه مشخص می کنند.

ج) نمودارهای رابطه ای؛ رابطه ی متغیرها را با یکدیگر نشان می دهند.

نمودارهای مقایسه ای خود به دو دسته تقسیم می شوند:

– آن هایی که سهم اجزای مختلف از یک کُل را نمایش می دهند.

– آن هایی که اهداف دیگری نظیر مقایسه ی مقادیر در طول زمان را بر عهده دارند.

در این پست به دسته ی اول نمودارها مقایسه ای (یعنی نمودارهای مقایسه ای که سهم اجزای مختلف از یک کُل را نمایش می دهند) اشاره می شود. لازم به ذکر است که «جادوبی» از تمامی انواع این نمودارها پشتیبانی می کند و شما با استفاده از آن می توانید، از انواع این نمودارها برای بصری سازی اطلاعات کسب وکارتان استفاده کنید.

۱- نمودار دایره ای یا کیکی

۲- نمودار سنکی

۳- نمودار رسوبی

۴- نمودار منطقه ای انباشته یا تجمعی

۵- نمودار میله ای انباشته یا تجمعی


۱- نمودار دایره ای

معرفی:

نمودار دایره ای (Circle chart) یا نمودار پای (Pie chart) در پست «انواع نمودارها – ۱» که به معرفی نمودارهای پایه ای می پردازد، معرفی شد. لذا از توضیح مجدد آن خودداری می شود.


۲- نمودار سنکی

معرفی:

نمودارهای سنکی (Sankey diagram) گونه خاصی از نمودارهای جریان هستند که عرض یا ضخامت هر کمان نسبت مقدار جریان را نشان می دهد. این نمودارها عمدتاً برای تصویر کردن تبادلات انرژی، مواد یا هزینه میان فرآیندها و گزارش جریان انرژی و مواد در سطوح کلان به کار می رود.

نمودار جریان انرژی در یک موتور احتراق
نمودار جریان انرژی در یک موتور احتراق

کاربرد:

نمودارهای سنکی بر روی جریان ها یا نقل و انتقالات بزرگ درون یک سیستم تأکید می کنند و می توان با کمک آن ها بخش های عمده یک جریان کلی را شناسایی کرد. معمولاً نمودارهای سنکی کمیت های ثابت درون مرزهای یک سیستم را نشان می دهند.

  • اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) سالانه چندین نمودار سنکی را در قالب گزارش هایی منتشر می کند که تولید و مصرف گونه های مختلف انرژی (الکتریکی، نفت و …) را در آن سال نمایش می دهند.
  • بن اشمیت (Ben Schmidt)، استادیار تاریخ در دانشگاه نورث ایسترن (Northeastern University) ، نمودار سنکی برای نمایش رابطه رشته دانشگاهی افراد و شغل آن ها تهیه کرده است.
نمودار سنکی رابطه رشته دانشگاهی و شغل
نمودار سنکی رابطه رشته دانشگاهی و شغل

نحوه رسم:

رسم دستی نمودار سنکی (انرژی) شامل نکات زیر است:

  • ورودی ها در سمت چپ نمودار واقع می شوند.
  • خروجی های مفید در سمت راست واقع می شوند.
  • خروجی های غیرمفید (ضایعات) به صورت کمان های عمودی و رو به سمت پایین کشیده می شوند.
  • عرض هر کمان بیانگر (نسبت) مقدار انرژی مربوط به آن کمان است درحالی که طول کمان ها ارتباطی با مقدار انرژی ندارند.


۳- نمودار رسوبی

معرفی:

دیاگرام های رسوبی (Alluvial diagram) گونه ای از دیاگرام های جریان هستند که هدف از توسعه آن ها نمایش تغییرات در ساختار شبکه در طول زمان بوده است. وجه تسمیه این نمودارها پیدایش مخروط های رسوبی است که به طور طبیعی توسط خاکی که در آب جاری رسوب می کند، تشکیل می گردد. نمونه ای از این نمودارها در شکل زیر نمایش داده شده است.

نمونه ای از دیاگرام رسوبی
نمونه ای از دیاگرام رسوبی

کاربرد:

یکی از اصلی ترین کاربردهای دیاگرام های رسوبی در نمایش تغییرات ساختاری در شبکه های پیچیده است. این نمودارها می توانند جهت نمایش هرگونه تغییرات در ترکیب گروه ها در حالات یا زمان های مختلف به ­کار گرفته شوند و اطلاعات آماری را نیز به همراه داشته باشند. همچنین آن ها می توانند جهت نشان دادن الگوهای جریان در یک شبکه ثابت در طول زمان بکار روند. به عنوان نمونه می توان از این نمودار جهت نمایش چگونگی حرکت بازدیدکنندگان سایت از صفحه ای به صفحه دیگر استفاده نمود.

نحوه رسم:

رسم این نمودار، همان طور که از شکل آن نیز مشخص است، به سادگی نمودارهای دیگر نیست. البته نسخه های ساده تری (از نظر رسم) برای این نمودار وجود دارد که از نظر گرافیکی در سطح نازل تری از شکل های این قسمت است. برای رسم این نمودار دو مرحله اصلی عبارت اند از: ۱- تعیین گروه های اصلی که (در طول زمان) تغییر یافته اند ۲- رسم تغییرات. شکل زیر این موضوع را نشان داده است.

رسم دیاگرام رسوبی
رسم دیاگرام رسوبی

نرم افزار الویال جنریتور (Alluvial Generator) از رسم این نوع نمودار پشتیبانی می کند.

توضیحات تکمیلی:

یکی از ساده ترین روش های رسم دیاگرام رسوبی نوشتن اقلام در ستون های مجزا و وصل کردن آن ها به حالت تغییر یافته خود با رنگ معین است. نمونه ای از این نحوه رسم را در شکل زیر می بینید. «جادوبی» از این نمودار پشتیبانی می کند. منتاها نمودار رسوبی را نوعی نمودار سنکی (Sankey) در نظر می گیرد. نمودار سنکی جادوبی، نموداری دو الی چندمرحله ای است که در آن اگر مراحل، بازه ی زمانی فرض شود، آنگاه نمودار، نمودارِ رسوبی خواهد بود.

نمونه ساده رسم دیاگرام رسوبی
نمونه ساده رسم دیاگرام رسوبی

۴- نمودار منطقه ای انباشته یا تجمعی

این نمودار حالت خاصی از نمودار منطقه ای است. برای همین ابتدا نمودار منطقه ای را معرفی می کنیم و در خلال آن به معرفی نمودار منطقه ای انباشته یا تجمعی می پردازیم.

معرفی:

نمودار منطقه ای (Area chart) جهت نمایش روابط میان سری های زمانی بکار می رود؛ اما برخلاف نمودارهای خطی، آن ها حجم را نیز می توان به خوبی نمایش می دهند. در اکثر موارد این نوع نمودارها دو یا تعداد بیشتری موضوعات را با یکدیگر مقایسه می کنند.

نمودار منطقه ای
نمودار منطقه ای

کاربرد:

این نوع نمودارها زمانی که با روندهای کلی در تعامل هستیم بسیار سودمند هستند. بلکه بهترین شکل کاربرد آن ها زمانی است که می خواهیم روند چندین سری زمانی را که در میان آن ها رابطه جزء به کل مطرح است در یک شکل نمایش دهیم.

نحوه رسم:

رسم این نمودارها شبیه نمودارهای خطی است با این تفاوت که مساحت زیر منحنی هم می بایست نمایش داده شود و بدین ترتیب تقدم و تأخر سری های زمانی (متغیرها) نیز اهمیت می یابد؛ زیرا سطح زیر یک منحنی می تواند به کل منحنی دیگر را بپوشاند. لازم به ذکر است که بیشتر نرم افزارهای آماری و بصری سازی از این نوع نمودار پشتیبانی می کنند.

توضیحات تکمیلی:

این نوع نمودارها، بسته به کاربرد، سه گونه مختلف دارند. شکل بالا نوع ساده (استاندارد) آن ها را نمایش می دهد. نوع تجمعی و تجمعی ۱۰۰% به ترتیب در زیر آمده است.

نمودار منطقه ای تجمعی
نمودار منطقه ای تجمعی
نمودار منطقه ای تجمعی 100%
نمودار منطقه ای تجمعی ۱۰۰%

۵- نمودار میله ای انباشته یا تجمعی

همچون نمودار قبل، این نمودار هم حالت خاصی از نمودار میله ای است. نمودار میله ای (Bar chart) نموداری است که برای نمایش دادن داده های گروه بندی شده از میله های مستطیلی شکلی استفاده می کند که طول هر یک بیانگر مقدار متناسب با هر گروه داده است. بدین ترتیب شباهت زیادی بین این نوع از نمودارها با نمودارهای هیستوگرام وجود دارد. در شکل زیر، هر سطر بیانگر مقدار تجمعی مربوط به شبکه های مختلف در زمان مشخص است. این نمودار ازآن جهت که مقادیر را در محور افقی نشان می دهد، از نوع افقی بوده و ازآن جهت که مقادیر انباشته (Stacked) یا تجمعی را به جای مقادیر اصلی بیان می کند، انباشته نامیده می شود.

نمودار میله ای افقی انباشته
نمودار میله ای افقی انباشته

نمودار میله ای می تواند عمودی هم ترسیم گردد که به آن نمودار میله ای ستونی می گویند. در شکل زیر مقادیر (درصد) مربوط به چهار گزینه مختلف در ارتباط با چهار کشور مختلف در قالب نمودار میله ای عمودی نشان داده شده است. این نمودار ازآن جهت که در قبال هر یک از کشورها، مقادیر گروهی از اقلام مختلف را نشان می دهد گروهی نامیده می شود.

نمودار میله ای ستونی-گروهی
نمودار میله ای ستونی-گروهی

کاربرد:

از نمودارهای میله ای برای نمایش و مقایسه فراوانی مقادیر، نسبت ها و درصدها استفاده می شود. این نوع نمایش امکان مقایسه گروه های مختلف داده و کلی گویی درباره داده را به دست می دهد.

نحوه رسم:

نمودارهای میله ای در رسم از ساده ترین انواع نمودارها هستند. برای رسم تنها کافی است مقادیر (چه مقدار واقعی، چه درصد و چه مقدار تجمعی) مربوط به هر یک از اقلام محاسبه شده و در قالب یک میله مشخص در جای معین خود ترسیم شود. لازم به ذکر است که بیشتر نرم افزارهای آماری و بصری سازی از این نوع نمودار پشتیبانی می کنند.

توضیحات تکمیلی:

میله ها می توانند مستطیلی، استوانه ای، هرمی یا مخروطی باشند. در زیر نمونه هایی از آن ها آورده شده است.

نمونه هایی از انواع نمودار میله ای
نمونه هایی از انواع نمودار میله ای

مطالب پیشنهادی

برچسب ها :

درج دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

*

 logo-samandehi