منابع داده

جادوبی منابع داده

جادوبی از انواع منابع داده پشتیبانی میکند.شامل:

 • Google Analytics
 • Postgre SQL
 • My SQL
 • Microsoft SQL Server
 • Google Spreadsheets
 • Google Webmaster
 • Mongo DB
 • Excel
 • CSV
 • Telegram
 • Twitter
 • logo-samandehi