ارزش طول عمر مشتری

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

تعریف ارزش طول عمر مشتری :

این شاخص ، مقدار سود ناخالصی که از طریق مشتری در یک دوره زمانی برای کسب و کار شما ایجاد می شود را اندازه گیری می کند. درک ارزش کلی مشتری برای تیم بسیار مهم است. به کمک معیار ارزش طول عمر مشتری، می توانید مقدار درآمدی که هر مشتری جدید به شرکت وارد می کند را بررسی کنید.

فرمول محاسبه :

حاشیه سود ناخالص (%) * طول عمر در بازه پرداخت * درآمد به ازای اشتراک به ازای دوره پرداخت شده = ارزش طول عمر مشتری

مخاطب :

مدیر بازاریابی

عناوین مشترک و مشابه:

نرخ پاسخ

متوسط بازدید از صفحات به ازای هر دوره

نرخ تجمع ترافیک وب سایت

مطالب پیشنهادی

درج دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

*