دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

تعریف ریزش مشتری :

این شاخص، مشتریان از دست رفته یک کسب و کار را در طول زمان نشان می دهد.

با اینکه در دنیای واقعی، تمامی کاربران در طول چرخه زندگی کسب وکار مشتری باقی می مانند اما این موضوع متاسفانه در دنیای واقعی همیشه رخ نمی دهد. با گذشت زمان، مشتریان ممکن است به تدریج ریزش داشته باشند. به همین خاطر پیگیری نرخ ریزش مشتری بسیار مهم و ضروری است.

فرمول :

۱۰۰*(تعداد کل مشتریان / مشتریان از دست رفته در دوره زمانی مشخص ) = ریزش مشتری

مخاطب :

مدیر بازاریابی

عناوین مشترک و مشابه:

نرخ پاسخ

نرخ تکمیل هدف

هزینه به ازای هر سرنخ فروش

مطالب پیشنهادی

درج دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

*