فروش افزایشی

جادوبی دانشنامه فروش افزایشی

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

تعریف فروش افزایشی :

سنجه فروش افزایشی، تلاش های بازاریابی برای افزایش درامد ناشی از فروش را اندازه گیری می کند. این شاخص، بر روی ارتباط نزدیک بین فروش و بازاریابی تاکید دارد و نشان می دهد سازمان ها چگونه می توانند از این رابطه سود ببرند. بازاریابی سرنخ های تایید صلاحیت شده را جذب می کند و فروش، این سرنخ ها را به مشتریان پرداخت کننده تبدیل می کند. یکی از گزارش های منتشر شده توسط Think with Google نشان می دهد که به جای نشان دادن تعداد محصولاتی که مشتریان و مخاطبان خریداری کرده اند، فروش افزایشی به شما نشان می دهد چه تعداد محصول به خاطر تغییر خاص در رسانه ای که تست شده است خریداری شده است.

فرمول :

فروش افزایشی (بر اساس مبلغ آن) = کل فروش (مبلغ) – فروش پایه (مبلغ)

مخاطب :

مدیر بازاریابی

عناوین مشترک و مشابه:

ریزش مشتریان

نرخ جذب مشتری به هزینه مادام لعمر

سرنخ های فروش جدید

مطالب پیشنهادی

درج دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

*