نرخ پاسخ ( Response Rate )

جادوبی دانشنامه نرخ پاسخ ( Response Rate )

دانشنامه دیجیتال مارکتینگ شاخص‌ها

تعریف نرخ پاسخ ( Response Rate ) :

این نرخ تعداد کل مشتریانی را که به تلاش های سازمان شما جهت برقراری ارتباط پاسخ داده اند (چه مثبت چه منفی) را اندازه گیری می کند. معیار نرخ پاسخ به تیم شما کمک می کند تعامل کاربران را درک کنند.

فرمول :

نرخ پاسخ = ۱۰۰ * ( مشتریانی که با آن ها ارتباط برقرار شده است / مشتریانی که پاسخ داده اند)

مخاطب :

مدیر بازاریابی

عناوین مشترک و مشابه:

بازگشت سرمایه بازاریابی

هزینه جذب مشتری

سهم مشتریان از دسته ای خاص

مطالب پیشنهادی

درج دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

*