دانشنامه

جادوبی دانشنامه
نرخ تبدیل وب سایت

بهینه سازی نرخ تبدیل دانشنامه شاخص‌ها

نرخ تبدیل وب سایت ( Website Conversion Rate )

نرخ تبدیل وب سایت ( Website Conversion Rate ) چیست ؟ نرخ تبدیل وب سایت نشان دهنده ی درصد بازدیدکنندگانی است که بعد از ورود به سایت، اقدامات مطلوب شما را انجام می دهند. اقدام مدنظر شما، ممکن است دانلود یک اپلیکیشن، دانلود مقاله یا ...

نسبت نمایش به درخواست پشتیبانی

پشتیانی مشتری دانشنامه شاخص‌ها

نسبت نمایش به درخواست پشتیبانی ( Ratio of Views vs Tickets submitted )

نسبت نمایش به درخواست پشتیبانی ( Ratio of Views vs Tickets submitted ) چیست ؟ نظارت و ارزیابی نسبت تعداد بازدیدها از صفحه پشتیبانی به تعداد دفعاتی که درخواست پشتیبانی ثبت شده است به شما کمک می کند که ببینید آیا مشتریان شما قادر ...

تعداد درخواست رسیدگی نشده

پشتیانی مشتری دانشنامه شاخص‌ها

تعداد درخواست رسیدگی نشده ( Ticket Backlog )

تعداد درخواست رسیدگی نشده ( Ticket Backlog ) چیست ؟ این شاخص، به تعداد درخواست های پشتیبانی رسیدگی نشده در یک چارچوب زمانی خاص اشاره دارد. این درخواست های پشتیبانی ( Ticket ) به دلیل عملکرد تیم پشتیبانی، حجم درخواست ها و یا پیچیدگی پاسخ گویی ...

ضریب ویروسی ( Viral Coefficient )

جذب مشتری دانشنامه شاخص‌ها

ضریب ویروسی ( Viral Coefficient )

ضریب ویروسی چیست ( Viral Coefficient )؟ این شاخص، نشان دهنده ی تعداد کاربران جدیدی است که توسط کاربر فعلی ( عضو موجود ) آورده می شود. این شاخص چرخه ارجاع نمایی را محاسبه می کند که گاهی اوقات ویروسی شدن نامیده می شود. این ...

دانشنامه شاخص‌ها عملکرد کلی بازاریابی

یادآوری برند ( Brand Recall )

یادآوری برند ( Brand Recall ) چیست؟ این معیار در حوزه ی بازاریابی نشان دهنده ی درصد افرادی است که می توانند نام تجاری یا برند شما را به یاد آورند. معمولا این شاخص با ارسال یک نظر سنجی و اندازه گیری نتایج پاسخ دهندگان  ...

تعداد مکالمه هر پشتیبان با مشتری

پشتیانی مشتری دانشنامه شاخص‌ها

تعداد مکالمه هر پشتیبان با مشتری ( Conversations Per Teammate )

تعداد مکالمه هر پشتیبان با مشتری ( Conversations Per Teammate ) چیست ؟ این شاخص تعداد مکالمه مشتریان با هر عضو تیم پشتیبانی را اندازه گیری می کند. که معمولا به صورت روزانه اندازه گیری می شود. این شاخص اغلب به صورت روزانه پیگیری می ...

پشتیانی مشتری دانشنامه شاخص‌ها

حجم درخواست های پشتیبانی ( Ticket Volume )

حجم درخواست های پشتیبانی ( Ticket Volume ) چیست ؟ این شاخص تعداد درخواست هایی که در یک دوره زمانی مشخص در صف رسیدگی قرار دارند را اندازه گیری می کند. این شاخص شامل تمام مکالمات برقرار شده بین شما و مشتری می باشد، چه ...

نرخ تبدیل کاربر ثبت نامی به مشتری ( Signup to Subscriber Conversion Rate )

پشتیانی مشتری دانشنامه شاخص‌ها

نرخ تبدیل کاربر ثبت نامی به مشتری ( Signup to Subscriber Conversion Rate )

نرخ تبدیل کاربر ثبت نامی به مشتری چیست ؟ این شاخص ، نشان دهنده ی درصد افرادی است که برای نسخه آزمایشی محصول شما ثبت نام کرده اند و پس از استفاده از نسخه آزمایشی محصول شما را خریده اند . نحوه محاسبه نرخ تبدیل کاربر ...

درصد آرای مثبت ( Percentage of Positive Votes )

پشتیانی مشتری دانشنامه شاخص‌ها

درصد آرای مثبت ( Percentage of Positive Votes )

درصد آرای مثبت ( Percentage of Positive Votes ) چیست ؟ برخی از مراکز پشتیبانی یا مراکر کمک وب سایت ها این امکان را برای مشتریان فراهم می کنند تا به محتوا و مقاله قرار گرفته در این مراکز رای بدهند و میزان رضایتمندی خود ...

میزان بازدید از پایگاه دانش ( Knowledge Base Views )

پشتیانی مشتری دانشنامه شاخص‌ها

میزان بازدید از پایگاه دانش ( Knowledge Base Views )

میزان بازدید از پایگاه دانش ( Knowledge Base Views ) چیست ؟ این شاخص ، بیانگر حجم بازدیدها از صفحه ی مرکز پشتیبانی یا کمک وب سایت شما می باشد. اغلب کسب و کارها دارای یک صفحه پایگاه دانش یا کمک هستند تا بتوانند راه حل ...

تعداد درخواست های متداول ( Most Common Issues )

پشتیانی مشتری دانشنامه شاخص‌ها

تعداد درخواست های متداول ( Most Common Issues )

تعداد درخواست های متداول ( Most Common Issues ) چیست ؟ این شاخص، نشان دهنده ی حجم درخواست های پشتیبانی در یک موضوع خاص می باشد یا به عبارت دیگر بیانگر متداول ترین درخواست های پشتیبانی به تفکیک موضوعی است. نحوه محاسبه تعداد درخواست های ...

زمان اولین پاسخ

پشتیانی مشتری دانشنامه شاخص‌ها

زمان اولین پاسخ ( First Response Time )

زمان اولین پاسخ  ( First Response Time ) چیست ؟ مدت زمان بین ثبت درخواست پشتیبانی مشتری و پاسخ اولیه واحد پشتیبانی به این درخواست را زمان اولین پاسخ می گویند. این شاخص نشان می دهد که یک مشتری برای گرفتن پاسخ از پشتیبانی چه ...

 logo-samandehi