برچسب: اکسل، گزارش گیری

داشبورد ساز

آموزشی

نمایش گزارش در جادوبی به کمک انواع نمودار

جادوبی از نمودارهای گوناگونی برای بصری‌سازی یا نمایش گزارش شما پشتیبانی می‌کند. تنها کاری که باید انجام بشود این است که:
نمودار مناسب با گزارش خود را انتخاب و تنظیم کنید
آن را به داشبورد موردنظر اضافه نمایید

مرحله ۱- نمودار مناسب با گزارش

بیشتر بخوانید