برچسب: تحلیل‌گر تلگرام

تحلیل محتوا

آموزشی

تحلیل محتوای کانال تلگرام در جادوبی

در مقاله قبل با عنوان «نمودارهای داشبورد تلگرام چه میگویند؟» کاربرد هر یک از نمودارهای نمونه داشبورد تلگرام تشریح شد. اکنون می خواهیم بگوییم داشبورد تحلیل محتوای تلگرام جادوبی به چه پرسش هایی پاسخ می دهد:
آیا میزان محتوای تولیدی در کانال کافی است؟
چه زمانی

بیشتر بخوانید