برچسب: داشبورد ساز

داشبورد تلگرام

آموزشی داشبورد مدیریتی شاخص کلیدی عملکرد

نمودارهای داشبورد تلگرام چه می گویند؟

در مقاله قبل به «آموزش ساخت داشبورد تلگرام از روی نمونه داشبورد» پرداختیم. اکنون می خواهیم بگوییم که نمونه داشبورد تلگرام جادوبی به چه پرسش هایی از شما پاسخ می دهد:
چگونه می توان عملکرد کانال را در جذب کاربر رصد کرد؟ 
آیا تعداد اعضاء کانال

بیشتر بخوانید