برچسب: روان شناسی

داشبورد مدیریتی جادوبی

بصری سازی داشبورد مدیریتی

چهار دستورالعمل طراحی شناختی برای داشبوردهای مدیریتی اثربخش

دنبال کردن سرنخ های علوم شناختی (Cognitive science) می تواند شما را در ایجاد داشبوردهای مدیریتی یاری کند به نحوی که کاربران بتوانند با اطمینان و به سرعت آن اطلاعات را در ذهن خود پردازش نمایند.
بصری سازی اثربخش داده ها، از جهات مختلف موجب ایجاد

بیشتر بخوانید
هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی

داشبورد مدیریتی

روان شناسی پنهان در داشبوردهای مدیریتی

مدیریت فعالیت های روزانه خود با داشبوردهای مدیریتی
همزمان با افزایش اقبال مدیران به روش های تصمیم گیری بر اساس داده، داشبوردهای مدیریتی نقش مهمی در حوزه تصمیم گیری یافته اند. آن ها با داشتن رابط کاربری تعاملی و توانایی به­ تصویر کشیدن داده­­ ها در

بیشتر بخوانید