برچسب: شاخص گلیذی عملکرد

هوش تجاری

ویژگی‌های بینش‌ کاربردی

این مقاله در ادامه مقاله قبلی بینش‌های کاربردی؛ حلقه‌ی اتصال گم‌شده میان داده و ارزش تجاری است. این قسمت به بیان ۶ ویژگی از ویژگی‌های بینش‌های کاربردی می‌پردازیم.
۱- هم‌راستایی
۲- زمينه
۳- مربوط بودن
۴- اختصاصي بودن
۵- بداعت/تازگي
۶- وضوح

بهتر است از عبارت «بينش کاربردی» آن‌قدر استفاده نکنیم

بیشتر بخوانید