برچسب: مدیریت منابع انسانی

HRM داشبورد منابع انسانی

داشبورد

نمونه داشبورد عملکرد کلی منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی امروزه به یکی از مهمترین ارکان مدیریتی شرکت‌ها بدل گشته است. در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر جذب و استخدام، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. به عبارتی

بیشتر بخوانید