ویژگی های بینش کاربردی

جادوبی مجله جادوبی ویژگی های بینش کاربردی

شاخص کلیدی عملکرد مجله جادوبی هوش تجاری

این مقاله در ادامه مقاله قبلی بینش های کاربردی؛ حلقه ی اتصال گم شده میان داده و ارزش تجاری است. این قسمت به بیان ۶ ویژگی از ویژگی های بینش های کاربردی می پردازیم.

۱- هم راستایی

۲- زمينه

۳- مربوط بودن

۴- اختصاصي بودن

۵- بداعت/تازگي

۶- وضوح


بهتر است از عبارت «بينش کاربردی» آن قدر استفاده نکنیم که تبديل به واژه پوچ و بي معناي ديگري بشود. پس مستقیم سراغ اصل مطلب می رویم. لطفاً هنگام بررسي کاربردی بودن بينش هاي داده ي خود، شش ويژگي زير را درنظر بگيريد:

۱- هم راستایی

وقتي که يک بينش (درکی از واقعیات کسب وکار که بر پایه تحلیل بدست آمده) با اهداف اصلی و طرح های استراتژيک کسب وکار پيوند خورده، احتمال کاربردی بودن و به عمل درآمدن آن بيشتر است. بينش هايی که مبتني بر شاخص های اصلی عملکرد (KPIها) و ديگر سنجه های کليدي هستند، ذاتاً حسي از ضروري بودن را به وجود مي آورند که ديگر داده ها ايجاد نخواهند کرد. تفسير چنین بينش هايی که هم راستا با استراتژی های شرکت هستند و تبديل آنها به واکنش هاي تاکتيکي (در مقایسه با بینش های دیگر) آسان تر است، چرا که آنها اغلب مستقيماً به اهرم هاي کسب وکار شما (ابزارهایی که آنها را کنترل کرده و بر آنها تأثير مي گذاريد يا تمرکز داريد)  مربوط می شوند . از سوی دیگر اگر نمی دانيد چطور به يک سنجه ی خاص (که به طرز معناداري افزايش يا کاهش داشته) واکنش نشان دهيد، شايد در حال نگاه کردن به يک سنجه ي پوچ و بيهوده هستيد.

۲- زمينه

رسيدن به يک بينش سخت است اگر پيش زمينه ي کافي براي درک آن در اختیار نباشد. در واقع ما اغلب نياز به داشتن يک سنگ محک داريم که به داده ها زمينه ی مناسب را بدهد. به یک مثال توجه کنید. اگر شرکت شما در اين هفته ۱۴۰۰ بسته محصول توليد کرده باشد، واکنش شما بسته به زمينه ی اين داده، کاملاً تغيير خواهد کرد. اگر بدانيد که تيم فروشتان معمولاً هر هفته ۱۲۵۰ محصول می فروشد، شايد لازم ندانید کار خاصی انجام دهید. اما اگر شرکت شما تازه حامي مالي پيدا کرده و هفته ی گذشته قرارداد صنعتی مهمی بسته باشد، آن وقت ممکن است از خود بپرسيد که چرا اين اقدامات به توليد محصول بيشتري منجر نشده اند؟

بدون همراهي زمينه ي لازم، بينش مي تواند به جاي عمل، فقط به ايجاد سؤالات و ابهامات بيشتر منتهی شود. داشتن اطلاعات پشتيبان کافی تضمين مي کند که بينش به عمل بيانجامد؛ نه به ترديد و مخالفت های بی جا.

۳- مربوط بودن

يک بينش واحد، مي تواند براي يک نفر، سيگنالي قدرتمند و براي ديگري بيشتر شبيه صدايي مزاحم باشد. يک بينش براي «مربوط بودن» بايد در زمان درست و در شرايط درست به شخص درست برسد. اگر بينش ها به تصميم گيران درستي نرسند، توجهي را که سزاوار آن هستند دريافت نخواهند کرد. اگر آنها به موقع نرسند، ممکن است به نظر سهامداران کهنه آمده و به عمل منتهي نشوند. اگر بينش ها در ابزاری تحليلي گرفتار شده باشند که مديران هرگز به آن دسترسي ندارند يا قابل استفاده در دستگاه هايي نباشند که مديران اغلب به کار می گيرند، آن وقت ممکن است که اين بينش ها هرگز به مخاطب موردنظر نرسند.

۴- اختصاصي بودن

هرچه بينش خاص تر و کامل تر باشد، بيشتر احتمال دارد به عمل در بيايد. گاهی اوقات بينش های مبتنی بر شاخص های کلیدی عملکرد(KPI) و ديگر سنجه های سطح بالا می توانند ناهنجاری های جالبی را برجسته سازند، اما فاقد جزئيات لازم براي واداشتن سريع به عمل هستند. مثلاً، اينکه بدانيد درآمدتان اين ماه ۳۵% بالاتر رفته است، افزایش درآمد ممکن است دليلی برای جشن گرفتن بشود، اما برنامه ريزي براي جشن بدون داشتن بينش های عميق تر می تواند شتاب زده باشد. شايد دستور فريب آميز بزرگي را کشف کنيد که ارقام درآمد برخط شما را به هم ريخته اند. اگر يک بينش به اندازه ي کافي به توضيح چرايي يک اتفاق کمک نکند، کاربردی نخواهد بود. ممکن است پيش از آماده شدن براي زمان اوج، بررسي عميق تری لازم باشد.

۵- تازگی

امروزه با داشتن انبوهی از داده ها و اطلاعاتی که همگی نیاز به تحلیل دارند، بدیهی است که بينش های نو بر بينشهاي شناخته شده مزيت خواهند داشت. اولين باري که شرکت شما يک الگوی خاص را پيدا مي کند، نسبت مرتبه ی دهم، جذاب تر و گيراتر خواهد بود؛ به خصوص اگر حس کنيد که در حال حاضر بر روي آنچه به رفتار مي انجامد تسلط خوبي داريد. کنجکاوی مي تواند افراد را به سمت آزمودن يا بازبينی يک يافته ي غيرمعمول يا غيرمنتظره سوق دهد با اين اميد که نور تازه ای بر عرصه ي موضوعي مهمي بياندازد. اين معيار بيشتر به نيازهاي ذاتي بشر پاسخ مي دهد تااينکه به معناي ارزشمندی واقعي يک بينش باشد. ما نسبت به بعضی بينش ها بی احساس می شويم اگر حس کنيم که انگار آنها به جاي به چالش کشيدن يا متحول ساختن آگاهی و باورهای فعلی ما، صرفا دارند آنها را تقويت می کنند.

۶- وضوح

اگر مردم بينشي را به روشنی درک نکنند، آن وقت چرا بايد آن بينش به نظر آنها مهم باشد و چگونه بايد به آنها کمک کند؟ چنين بينشی ناديده گرفته شده و فراموش خواهد شد. انتقال مؤثر بينش ها، براي به کار بستن و ثمربخش بودن آنها، اهميت دارد. بصري سازي و انتقال درست داده ها، می تواند به توضيح دادن بينش ها ياري رساند تا آسان تر فهميده و به درستی تفسير شوند. بااين وجود، بصری سازی ضعيف مي تواند به گم شدن سيگنال در صداهاي مزاحم منجر شود. يک بينشِ واضح، سيگنال قدرتمندي ايجاد می کند که ازدست دادن يا ناديده گرفتنش سخت است، و اين سيگنال مسيری براي عمل کردن فراهم می سازد.

با اين شش معيار مي توانيد ميزان «کاربردی» بودن بينش های برآمده از تحليل ها و ابزارهای هوش تجاري خود را بسنجيد. صرف نظر از منبع اين بينش ها انسان يا ماشين آنها هرچه بيشتر با اين ويژگی ها هم سو باشند، براي کارتان مفیدتر خواهند بود. قطعا بينش های راهبردي بهتر از دستاوردهای تصادفي هستند؛ بينش هاي مرتبط، موارد فرعي و خارج از موضوع ها را شکست می دهند؛ جديدها، آشناها را کنار می زنند منظور از اين جملات واضح است دیگر؟
گردآوري بينش هاي بيشتر از دل داده هايتان مي تواند فوايد فوق العاده اي براي شرکت شما به ارمغان بياورد. بااين وجود، همان طور که ريچارد باخ گفته، «هيچ ايده ی قدرتمندي مطلقاً فريبنده يا مطلقاً بي فايده نيست تا زماني که تصميم به استفاده از آن بگيريم.» از آنجا که کاربردی بودن يک بينش، پذيرش يا به کارگيری آن را تضمين نمي کند، مي بايست افراد بيشتري را در شرکت خود متقاعد کنيد تا در مورد داده ها عميق تر بيانديشند. همچنین آنها را باید ترغيب کنيد تا براساس شيوه اي منسجم و يکپارچه عمل کنند. اطمينان حاصل کنيد که بينش هايي که به سختي به دست آمده اند تا حدّ امکان کاربردی باشند. بدين ترتيب آماده تر خواهند بود که براي سازمان شما ارزش داشته باشند.

مطالب پیشنهادی

برچسب ها :

1 دیدگاه برای “ویژگی های بینش کاربردی” درج شده

درج دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

*

 logo-samandehi