تعرفه ها

جادوبی تعرفه ها

تعرفه ها به شرح زیر می باشد

رایگان

تیمی

شرکتی

هزینهرایگان149000تومان ماهانه549000تومان ماهانه
تعداد کاربران مجازتک کاربره10 کاربره50 کاربره
حداکثر ویجت ها7 ویجت50 ویجتتعداد نامحدود ویجت
منابع دادهتلگرام - گوگل آنالیتیکس و فایلهای کم حجممنابع داده نامحدودمنابع داده نامحدود
امکان استفاده از گزارش‌ساز تعاملیگزارش‌ساز تعاملیگزارش‌ساز تعاملیگزارش‌ساز تعاملی
حداقل فاصله زمانی به روز رسانی گزارش هابه روزرسانی ساعتیبه روز رسانی دقیقه‌ای
امکان استفاده از هشدارسیستم هشدار‌دهیسیستم هشدار‌دهی
مدیریت کاربرانپنل مدیریت کاربرانپنل مدیریت کاربران
امکان استفاده از قابلیت Embedامکان Embed کردن ویجت‌هاامکان Embed کردن ویجت‌ها
رایگان امتحان کنیدامتحان کنیدامتحان کنید